Selecteer een pagina

Deze week was Meewind in het nieuws op de site Duurzaamnieuws.nl. In het onderstaand artikel reageert Meewind op de discussie die is losgebarsten over het nationale energieakkoord.

Windenergie vormt een belangrijk speerpunt in het nationaal energieakkoord, zo bleek onlangs uit de conceptversie. Een terechte keuze. De uitbreiding van windparken op zee is noodzakelijk om de gewenste ‘vergroening’ van de Nederlandse energiehuishouding te realiseren.

Het nationaal energieakkoord is op verzoek van de Tweede Kamer opgesteld door de Sociaal-Economische Raad. Uit een eerste versie kwam naar voren dat er grootschalig wordt ingezet op de uitbreiding van windparken. Het doel: een vergroting van het aandeel groene energie in Nederland. Het huidige percentage van ruim 4% moet volgens de richtlijnen van het kabinet in 2020 zijn gestegen naar 16%.

INTERESSANT RENDEMENT

Naar aanleiding van de berichtgeving omtrent het energieakkoord zijn de nodige kritische geluiden verschenen in de media. “Het voornaamste tegenargument is dat de burger moet opdraaien voor de kosten van de bouw van windparken”, stelt Melissa Oosterbroek, projectleider bij Meewind, beleggingsfonds in duurzame energie. “Dit geldt zeker niet voor alle windparken. Met het Meewind-subfonds Zeewind 1 beleggen wij in Belwind, een grootschalig windpark in de Noordzee. Hierbij kunnen consumenten investeren in wind op zee. De afgelopen jaren konden onze participanten rekenen op een rendement van 7 à 10 procent. Een percentage dat ook voor de komende jaren geprognosticeerd is. Dit voelt de consument dus niet op een negatieve, maar juist op een positieve manier in zijn portemonnee.”

GEEN OVERLAST OP ZEE

Een ander veelgehoord bezwaar tegen windenergie is de overlast, zoals horizonvervuiling en geluidsoverlast. Oosterbroek: “Dat geldt misschien voor windparken op land, maar op zee is het een ander verhaal. Als het offshore windpark ver genoeg uit de kust ligt, is er geen sprake van genoemde overlast. Zo is Belwind niet met het blote oog te zien vanaf de kust. Ook is er geen sprake van geluidsoverlast.”

GROTE STAPPEN, SNEL THUIS

Een ander voordeel van windparken op zee is dat deze veel grootschaliger (kunnen) zijn dan windparken op land. “Dan kunnen we grote stappen maken. Eén park van 300 MW levert groene stroom voor 300.000 huishoudens. Nederland heeft 7,5 miljoen huishoudens, dus één zo’n windpark erbij betekent voor het aandeel groene energie een stijging van 4%”, berekent Oosterbroek. “Bij drie nieuwe parken van 300 MW kom je – opgeteld bij het huidige aandeel van 4% – uit op de kabinetsdoelstelling van 16% duurzame energie voor consumenten.”

Investeren in wind op zee is dé manier om de transitie naar groene energie in een stroomversnelling te brengen. “Dit onderschrijft de SER in het concept van het nationaal energieakkoord, door in te zetten op windenergie”, besluit Oosterbroek. “Er is dit jaar amper groei gerealiseerd in duurzame energievoorziening. Willen we de kabinetsdoelstelling halen, dan moeten we groot denken. Grootschalige windparken op zee, dat is onze enige kans.”