Selecteer een pagina

HAARLEM In Rotterdam en Nijmegen wordt er al flink aan gewerkt, maar ook Haarlem moet in het kader van de energietransitie warmtenetten gaan aanleggen. Eerder besloot de gemeente dat het verbranden van hout en biomassa geen optie is in Haarlem. In december gaat de raad kijken naar de best betaalbare opties.

De VVD vindt dat de exacte inhoud van het besluit niet helemaal duidelijk, behalve dan dat de gemeente zich in gaat zetten voor de ontwikkeling van warmtenetten. Eloy Aerssens riep de gemeente afgelopen donderdag op om niet zelf te gaan ondernemen en vooral alleen te gaan coördineren. Ook maakt hij zich zorgen over wat de gemeente gaat doen als geothermie geen optie in de stad blijkt te zijn omdat er geen plan B is. De SP betreurt nog altijd dat de energievoorzieningen geprivatiseerd zijn en stelde voor om coöperaties op te gaan zetten en stimuleren. Frits Garretsen wil niet dat commerciële partijen de warmtenetten gaan opzetten omdat marktwerking de prijs continu doet schommelen.

Ook Hulster (Actiepartij) vindt dat de Haarlemmer zijn grip op de energievoorziening in eigen handen zou moeten houden, evenals Groenlinks. Melissa Oosterbroek wil dat alle woningen in één keer meegenomen worden als de warmtenetten worden aangesloten. Dit om te voorkomen dat Haarlemmers met een krappe beurs in eerste instantie buiten de boot vallen en delen van het warmtenetwerk later moeten worden aangelegd. Diederik Mohr (Hart voor Haarlem) is überhaupt tegen warmtenetten. Volgens hem is het financieel niet haalbaar en zou het Haarlem jaarlijks 40 miljoen gaan kosten. Maar de SP en Groenlinks denken dat Mohr in zijn berekening niet heeft gedacht aan mogelijke private gelden of bijdragen vanuit de overheid.

Wethouder Berkhout vindt dat de energietransitie niet aan de markt kan worden overgelaten omdat die markt er op dit moment nog niet echt is. Een mogelijk plan B zou zijn om restwarmte van datacenters te gebruiken als geothermie in Haarlem geen optie blijkt te zijn. Daarover is de gemeente momenteel al in gesprek.

Joost Verhagen