Selecteer een pagina

Vandaag werd op het GroenLinks congres motie 17 “Houtige biomassa verbranding is geen schone hernieuwbare energiebron” aangenomen. De motie was met meer 103 andere GroenLinksers, wethouders, fractievoorzitters en raadsleden ingediend om het huidige standpunt met betrekking tot houtige biomassa aan te scherpen.

GroenLinks was al tegen het afgeven van nieuwe beschikkingen maar met deze aangenomen motie zien we houtige biomassa verbranding niet langer als hernieuwbaar. En dat is ontzettend goed nieuws! 

GroenLinks kiest er voor om het opwekken van energie niet ten koste te laten gaan van natuur en biodiversiteit.  

Melissa Oosterbroek , gemeenteraadslid te Haarlem en initiatiefneemster van de motie, is blij met het resultaat: “Het verscherpt ons landelijke standpunt en dat is precies de reden van de motie. Als er nu ergens in Nederland een warmteplan wordt vastgesteld dan zijn we tegen houtige biomassa als energiebron.

De komende maanden gaat Oosterbroek zich focussen op het beantwoorden van de “wat dan wel”- vraag bij lokale besturen. “Er zijn ontzettend veel écht hernieuwbare bronnen beschikbaar. De basis is dat we voor onze energie voorziening inzetten op het realiseren van lage temperatuurnetten. Laten we zorgen dat ons subsidiegeld aan deze vormen van energie wordt besteed en zo de innovatie en verduurzaming van de energiesector aanjaagt in plaats van dat het subsidiegeld letterlijk in rook opgaat.“

De Motie:

Constaterende dat:

* Honderden internationale wetenschappers hebben aangetoond dat door het gebruik van houtige biomassa, bomen worden bedreigd en daarmee het klimaat.

* Bij verbranding van hout CO2 vrijkomt

* De verbranding van houtige biomassa zelden duurzaam is

Overwegende dat:

* De verbranding van houtige biomassa de markt voor alternatieven voor gas in de energietransitie kleiner maakt

* Alternatieven voor gas als energiebron anders dan de verbranding van houtige biomassa beschikbaar zijn

* Een kleinere markt voor alternatieven voor gas als energiebron anders dan de verbranding van houtige biomassa een vertraging in de ontwikkeling van deze alternatieven kan betekenen

Spreekt zich uit:

Om energie uit houtige biomassa niet langer als duurzame hernieuwbare energie aan te merken.

Verzoekt:
 

Het bestuur dit in het verkiezingsprogramma als standpunt op te nemen