Selecteer een pagina

Op de valreep voor de zomer is op 29 juni het klimaatakkoord bekend gemaakt. De landelijke coalitie is er uit.

Veel organisaties geven aan dat het landelijk klimaatakkoord onvoldoende maatregelen bevat om de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 daadwerkelijk met tenminste 25 procent te verminderen.

Vrijwel gelijk met de uitkomst van het klimaatakkoord heeft Stichting Urgenda een plan uitgebracht om de grote stappen te maken waar het klimaat al een tijd op wacht.

De lokale overheid kan haar rol pakken om de doelstelling van 25% minder broeikasgas in 2020 te halen. Op 9 oktober 2019 oordeelde het gerechtshof Den Haag in een procedure van Urgenda tegen de Nederlandse staat dat de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met tenminste 25 procent verminderd dient te worden ten opzichte van 1990.

De gemeente Haarlem heeft een college dat ‘Duurzaam Doet’, Haarlem is op koers.

Vandaar dat GroenLinks, D66 en de Actiepartij tijdens de kadernota-behandeling een motie hebben ingediend om het 40 puntenplan van Urgenda een plek te geven in de Haarlemse uitvoering. De partijen verzoeken om het 40 puntenplan van Urgenda uit te voeren daar waar het plan lokale uitvoering nodig heeft. Veel van de punten van het 40 puntenplan zijn al in Haarlem opgepakt maar kunnen nog intensiever worden uitgevoerd. Zo is er een programma gestart om bedrijven te helpen met de verduurzaming waarbij het plan van Urgenda helpt in de concretisering, bijvoorbeeld het plan om de energiesystemen van bedrijven beter te stroomlijnen. Dat is zogeheten laaghangend fruit wat binnen het bestaande beleid past.

Het 40 puntenplan van Urgenda:

Bijlage de aangenomen motie nr. 62Bis : Urgentie op de Agenda door Urgenda

Motie: Urgentie op de Agenda door Urgenda
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 4 juli 2019,

constaterende dat,
• Het gerechtshof Den Haag op dinsdag 9 oktober 2018 in een procedure van Urgenda tegen de Nederlandse staat heeft geoordeeld dat de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met tenminste 25 procent verminderd dient te worden ten op zichte van 1990
• Het klimaatakkoord gepresenteerd op 29 juni 2019 onvoldoende maatregelen bevat om de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met tenminste 25 procent te verminderen

overwegende dat,
• Urgenda het 40 puntenplan https://www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/40-puntenplan/ heeft opgesteld zodat de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met tenminste 25 procent verminderd kan worden ten op zichte van 1990
• De gemeente Haarlem kan bijdragen aan de uitvoering van het 40 puntenplan

Verzoekt het college,
• De punten die lokaal kunnen worden uitgevoerd uit te voeren zoals Zon op School, inregelen warmte installaties bedrijven en meer gebruik van olivijnzand binnen het huidige toegekende duurzaamheidsbudget en te rapporteren over de voortgang
En gaat over tot de orde van de dag.

GroenLinks
D66
Actiepartij