Selecteer een pagina

Vanaf 2022 moeten verplicht zonnepanelen worden aangelegd op nieuwbouw heeft de gemeenteraad bij motie bepaald. De gemeenteraad nam de motie op 6 april bij meerderheid aan.

Verplichting vanaf 2022 wettelijk mogelijk

Vanaf 2022 mogen gemeenten zonnepanelen op daken wettelijk verplicht stellen op nieuwbouw.

Haarlem moet die verplichting opleggen tenzij nieuwbouwplannen nu al te vergevorderd zijn. Het college moet een lijst leveren van de vergevorderde projecten waar inpassen van zonnepanelen niet meer mogelijk is.

Haarlemmer Stroom als startpunt

‘Haarlemmer Stroom’, is het ontwikkelgebied voorheen ‘Nieuwe Energie’ geheten rond ‘de Lichtfabriek’. In dit deel van de Waarderpolder moeten de monumentale fabriek- en kantoorpanden, (industrieel erfgoed), behouden blijven. Dat staat in het Stedenbouwkundig Plan van Eisen (PvE).

De indieners van de motie “Haarlemmer Stroom zet nieuwe standaard zonne-energie” zijn GroenLinks, D66, Actiepartij, ChristenUnie, CDA en SP. Zij willen nu, in 2021,  al bepalen dat alle daken van projecten in Haarlem, met als eerste ‘Haarlem Stroom’ van zoveel mogelijk zonnepanelen worden voorzien. Bij de uitvoering van het project ‘Haarlemmer Stroom’ kan niet worden volstaan met een paar “excuuspanelen” zoals dat het geval is in de nieuwe wijk bij de Schipholweg.

Eventueel zou Projectontwikkelaar Lingotto een Haarlemse energiecoöperatie kunnen vragen de zonnepanelen aan te leggen.  

Groene daken

Melissa Oosterbroek, GroenLinks raadslid “Met de motie spreekt de gemeenteraad zich uit voor een volledig benut dak met zonnepanelen. Kiest de ontwikkelaar naar aanleiding van de richtlijn Duurzaam Bouwen voor een groen dak, dan is dat in mijn ogen een goed alternatief.”GroenLinks